Tại sao cần lên kế hoạch khi thiết kế cataologue?

Thiết kế một cuốn catalogue cho công ty không phải là điều khó khăn, song quan trọng hơn là làm sao để cuốn catalogue đó bán hàng hàng. Từ việc lên ý tưởng thiết kế cho đến khâu tạo chúng ra các sản phẩm hoàn chỉnh cần một chiếc lược cụ thể để đảm bảo hiệu quả chúng mang lại trong thực tế. Để có thể dễ dàng tạo ra những sản phẩm in catalogue chất lượng, gây ấn tượng ngay lần...
Xem thêm