In phiếu thu – chi chất liệu giấy carbonless tại tphcm

Phiếu thu – chi là một loại biểu mẫu không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Trước kia công nghệ in phiếu thu – chi được sử dụng dụng thường là trên chất liệu giấy ford thông thường, thì hiện nay chất liệu giấy carbonless ra đòi và được ứng dụng nhiều hơn. Ưu điểm khi in phiếu thu – chi giấy carbonless Có giá thành chênh lệch không quá lớn nhưng sử dụng giấy...
Xem thêm